↓
↓
Rezerviraj Rezerviraj

Za vlagatelje

V družbi Istrabenz Turizem d.d. želimo način upravljanja družbe, zavezo družbe v zvezi z njenim delovanjem in upravljanjem ter sam ustroj družbe približati širši javnosti. Zavedamo se, da je pošteno, strokovno in odgovorno opravljanje dela temelj za vzpostavitev dolgoročnega zaupanja in spoštovanja vseh naših deležnikov - tako gostov in drugih obiskovalcev, kot tudi lastnika, zaposlenih, zunanjih partnerjev in druge zainteresirane javnosti. Zavzemamo se, da med zaposlenimi ustvarjamo pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljamo dobro počutje, zato odklanjamo in obsojamo vsakršna ravnanja, ki bi na kakršnekoli način prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih. Pri tem družba zasleduje načelo spoštovanja raznolikosti in temeljnih človekovih pravic, kulturo odprtega dialoga ter spodbuja vrednoto pripadnosti.
Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, določilih Kodeksa upravljanja za nejavne delniške družbe v Republiki Sloveniji, Kodeksu korporativnega upravljanja družb DUTB, d.d. in drugih internih aktih, ki so pripravljeni v skladu z dobro poslovno prakso. V skladu s temi pravnimi podlagami družba Istrabenz turizem d.d. na tej spletni strani objavlja vse pomembnejše dokumente za vlagatelje.

Pomembni dokumenti

Opr. št. SV 664_22_Statut IBT 31082022.pdf Statut (10,14 MB)

Letna poročila

LifeClass novičnik

Bodite na tekočem - nikoli ne zamudite naših nasvetov za
dobro počutje in sproščen vsakdan ter ponudbe priljubljenih počitniških paketov.

Prihod
↓
Odhod
↓