Slovenščina

Pogoji uporabe LifeClass Portorož

Pravna določila

Podjetje Istrabenz Turizem d.d. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in celovitosti podatkov. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje Istrabenz Turizem d.d. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani LifeClass Hotels & Spa, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja Istrabenz Turizma d.d. oziroma ima omenjeno podjetje pravico do njihove uporabe.

Podjetje Istrabenz Turizem d.d. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Rezervacije

Na naših spletnih straneh ponujamo 2 načina rezervacij naših kapacitet.

1. ON-LINE rezervacijski sistem

ON-LINE rezervacijski sistem je najenostavnejši, varen in hiter način, da rezervirate sobo v našem hotelu. Poskrbeli smo, da imate preko on-line rezervacijskega sistema več možnosti rezerviranja sob:

 • Rezervacija brez potrditve s kreditno kartico; rezervacija po končanem spletnem postopku ni dokončna in garantirana. Za dokončno potrditev rezervacije boste kontaktirani s strani naše rezervacijske službe ter se dogovorili za način garantiranja rezervacije (kreditna kartica, akontacija, predplačilo …). Rezervacijo je mogoče odpovedati ali spremeniti skladno s pogoji opredeljenimi v rezervaciji.
 • Rezervacija s potrditvijo kreditne kartice; varen in hiter način rezervacije, saj dobite takojšnjo potrditev želene namestitve. Rezervacijo je mogoče odpovedati ali spremeniti skladno s pogoji opredeljenimi v rezervaciji.
 • Rezervacija brez možnosti vračila; varen in hiter način rezervacije, saj dobite takojšnjo potrditev želene namestitve. Rezervacijo je potrebno zavarovati z veljavno kreditno kartico tekom postopka rezervacije. Po prejeti rezervaciji se obračuna celoten znesek rezervacije. Rezervacije ni mogoče odpovedati ali spreminjati. 

2. Rezervacijski obrazec

Način rezervacije na poizvedbo – v obrazec vpišete svoje podatke, želeni termin bivanja, želeni hotel in tip namestitve ter morebitne želje ali dodatna vprašanja vezana na vaše bivanje v naših hotelih. Odgovor s strani rezervacijske službe dobite v obliki ponudbe v roku 24 ur. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za potrditev in veljavnost rezervacije, garancija rezervacije v roku in pod pogoji navedenih v ponudbi. V primeru, da storitev ni dokončno potrjena ali garantirana v roku navedenem v ponudbi, se šteje kot nepotrjena in se avtomatsko izbriše iz našega sistema preliminarne rezervacije.

V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite predvideno število otrok za katere je potrebno plačati bivanje. Pogoji za bivanje otrok so za posamezne hotele različni, zato jih prosim preverite na cenikih posameznih hotelov na naših predstavitvenih straneh. Glede na predvideno število otrok ter ostalih podatkov rezervacije, se vam cena paketa izračuna avtomatično in tudi izpiše na ekranu.

Naj Vas obvestimo, da se v primeru rezervacij in plačila po spletu šteje, da ste prebrali te pogoje in se z njimi strinjate.

Reklamacije in pritožbe

Gost naj o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih v storitvi obvesti odgovornega predstavnika hotelov LifeClass, na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, itd.) gost pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil odgovorne osebe, se šteje, da se je gost strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Gost lahko vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da gost zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, hoteli LifeClass  reklamacije vsebinsko ne obravnavajo.

Odpoved rezervacije

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana v pisni obliki oz. preko elektronske pošte vsaj 3 dni pred prihodom in v visoki sezoni (26.07. – 23.08., od 29.12. – 03.01. in v času Velikonočnih praznikov) vsaj 10 dni pred prihodom. V primeru pravočasne odpovedi rezervacije je gost upravičen do povračila celotnega vplačila akontacije oz. vplačila celotnega bivanja.

V primeru, da gost odpove rezervacijo izven odpovednega roka (izven odpovednega roka se šteje od 3/10 dni pred prihodom do dneva prihoda na rezervaciji), mu bo hotel zaračunal storno stroške v višini:

 • eno (1) nočitev za rezervacije do 4 noči
 • dve (2) nočitvi za rezervacije nad 4 noči

V primeru neprihoda (no-show) si hotel pridržuje pravico zaračunati storno stroške v višini 100 % celotnega bivanja brez turistične takse.

V primeru predčasnega odhoda si hotel pridržuje pravico zaračunati penale v višini 100% zneska preostalega bivanja brez turistične takse. Izjeme so predčasni odhodi zaradi višje sile (smrt, zdravstveni razlogi, naravne nesreče…). V tovrstnih primerih se gost obrne na odgovorno osebo v hotelih LifeClass. 

V primeru potrjene rezervacije s kreditno kartico bo le-ta samodejno bremenjena.

Za obračun storno stroškov veljajo cene, ki so bile potrjene s strani hotela v času rezervacije.

Rezervacija velja do 18.00 na dan prihoda. Kasnejši prihod mora gost sporočiti v hotel, kjer ima rezervirano sobo.

E-mailing lista

Ko se pridružite naši e-mailing listi, vas bomo redno obveščali preko e-pošte o promocijah in posebnih ponudbah LifeClass Hotels & Spa. Za pošiljanje e-pošte uporabljamo drugo stran. Strežniku je prepovedano, da uporablja vaš e-poštni naslov za druge namene. Če ne želite prejemati e-poštnih obvestil in informacij, se prosim odjavite iz e-mailing liste.

Istrabenz Turizem d.d. vse pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi.

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe Istrabenz Turizem d.d. je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Kopru.
Copyright © 2010, LifeClass Hotels & Spa. Vse pravice pridržane.

 1. Vsebine, objavljene na spletnih straneh LifeClass Hotels & Spa, so last Istrabenz Turizma d.d. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Pri tem morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
 2. Istrabenz Turizem d.d. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij kot tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.
 3. Istrabenz Turizem d.d. in druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si Istrabenz Turizem d.d. pridržuje pravice do sprememb v vsebini.
 4. Na spletni strani LifeClass Hotels & Spa ne smete uporabljati kakršnihkoli naprav, softwear-a ali druge opreme, z namenom, da bi vplivali na delovanje spletne strani. Poleg tega je prepovedana uporaba kakršnih koli robotov, pajkov ali drugih avtomatičnih naprav oziroma ročnih procesov z namenom nadzorovanja oziroma kopiranja naše spletne strani ali njene vsebine, brez vnaprejšnje odobritve pooblaščenega predstavnika Istrabenz Turizma d.d.
 5. Spletna stran LifeClass Hotels & Spa vam omogoča dostop do omejenih informacij spletne strani z uporabo uporabniških imen, gesel, kod in naprav. Vsebina kodiranih strani je zaupna in vam jo Istrabenz Turizem d.d. nudi le za osebno uporabo. Prisvajamo si pravico, da prepovemo uporabo vstopnih kod v vašem imenu, v kolikor ugotovimo, da vaša uporaba ovira delovanje naše spletne strani oziroma se izrablja v korist drugih entitet.
 6. Nobeno komuniciranje, vključno s postavljanjem vprašanj, odgovorov, komentarjev in predlogov v zvezi z informacijami LifeClass (A) ni zaupno, zato Istrabenz Turizem d.d. nima obveznosti, da jih zaščiti; (B) Istrabenz Turizem d.d. lahko svobodno kopira, uporablja, distribuira in razkriva vaša sporočila in (C) Istrabenz Turizem d.d. si pridržuje pravico do uporabe idej, konceptov, znanja, vsebine ali tehnik vsebovanih v vaših sporočilih za kakršne koli namene, vključno pri razvoju, produkciji in marketingu produktov ter storitev.
 7. Spletna stran LifeClass Hotels & Spa lahko vsebuje tehnične nepravilnosti in tiskalne napake. Istrabenz Turizem d.d. si pridržuje pravice do sprememb, popravkov in izboljšav spletnih strani LifeClass, v zvezi z informacijami o produktih in programih, ki se lahko izvedejo kadarkoli brez predhodnega obvestila.
 8. Spletna stran LifeClass Hotels & Spa vsebuje informacije o mednarodnih produktih in storitvah, ki se nahajajo v posameznih hotelih LifeClass in niso razpoložljive na vseh lokacijah. Reference o produktih in storitvah na spletni strani LifeClass ne implicirajo, da bodo ti produkti in storitve razpoložljivi na vaši izbrani lokaciji.
 9. Če se odločite zapustiti spletno stran LifeClass Hotels & Spa in preiti na drugo spletno stran, ki ni spletna stran LifeClass, potem Istrabenz Turizem d.d. ni odgovoren za varovanje osebnih podatkov, za vsebino oziroma piškotke, ki jih ta stran uporablja. Istrabenz Turizem d.d. nima nadzora nad temi spletnimi stranmi in njihovimi viri, in tako ni odgovoren za vašo uporabo teh spletnih strani in njihovih vsebin, oglaševanja, produktov ali drugih materialov, s katerimi te spletne strani razpolagajo.
 10. To je slovenska spletna stran in je subjekt slovenske zakonodaje. Istrabenz Turizem d.d. bo tudi brez vašega dovoljenja razkril vse informacije o vaši uporabi spletne strani, vključno z vašimi osebnimi informacijami, če bo to zahteval zakon oziroma v primeru preiskave ali zaščite pred škodljivimi nameni za goste LifeClass, obiskovalce, uslužbence, lastnino (vključno s to stranjo) ali čim drugim.
 11. V kolikor imate kakršnakoli vprašanja o pogojih uporabe, prosim pošljite e-pošto na booking@lifeclass.net.

Obvestilo potrošnikom po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)

Družba Istrabenz Turizem d.d.  v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).

Istrabenz Turizem d.d. kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

LifeClass Portorož
Odpri zemljevid
Preverite tukaj online ponudbo
X
Abyangham ayurvedska masaža (Vata, Kapha ali Pitta) - WEB
že od
42 €
40 min
Abyangham ayurvedska masaža (Vata, Kapha ali Pitta) - WEB

Izredno individualna masaža, prilagojena potrebam posameznika in njegovemu tipu doše. Pri masaži uporabljamo toplo ayurvedsko olje (Vata, Pitta ali Kapha). Je pomirjujoča in poskrbi za psiho-fizično ravnovesje telesa in duha.

Cena velja samo za rezervacije preko web shopa.

Posvet pri specialistu ayurvede - WEB
že od
43 €
60 min
Posvet pri specialistu ayurvede - WEB

Zajema določitev stanja vaših doš, svetovanje za izboljšanje počutja s pomočjo otipa srčnega utripa s poglobljeno analizo na 4 nivojih (fizičnem, mentalnem, spiritualnem in emocionalnem), postopek pregleda marma točk in svetovanje glede uporabe ustreznih ayurveda tretmajev, ki jih nudimo v našem centru.

Cena velja samo za rezervacije preko web shopa.

Nega obraza z diamantnim pilingom - WEB
že od
45 €
60 min
Nega obraza z diamantnim pilingom - WEB

Diamantni piling je najnovejši postopek neinvazivnega glajenja kože, ki edini združuje sočasno čiščenje in luščenje kože, odstranjevanje ogrcev in globinsko vlaženje. Koža se tako obnovi, regenerira ter pomladi. Terapijo zaključimo z nanosom odlične hranilne maske, ki je primerna za vaš tip kože in deluje pomirjevalno.

Cena velja samo za rezervacije preko web shopa.

Tajska limfna drenaža z aromaterapijo - WEB
že od
49 €
50 min
Tajska limfna drenaža z aromaterapijo - WEB

Razstrupljevalna in obenem sproščujoča masaža pomaga pri odpravi strupov iz telesa, zmanjšuje in odpravlja zatekanje nog, deluje pa tudi proti napihnjenosti. Namen masaže je spodbujanje limfnega sistema in s tem pospešitev odstranjevanja odpadnih snovi iz telesa. Gre za nežnejšo tehniko masaže, ki pozitivno deluje pri oteklinah, poškodbah in odstranjevanju celulita.

Cena velja samo za rezervacije preko web shopa.