Slovenščina

Zdravstvo

Informacije in storitve za zavarovane osebe

Obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu, ki ga določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, tudi pravico do ambulantne fizioterapije ali zdraviliškega zdravljenja.
Zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnem zdravniku, ki zavarovano osebo lahko (ob utemeljenih vzrokih) napoti na zdravljenje v Terme Portorož, in sicer na ambulantno fizioterapijo, ki jo pri nas izvajamo na osnovi pridobljenega DELOVNEGA NALOGA.

Delovne naloge razporejamo glede na stopnjo nujnosti oz. na podlagi vrstnega reda iz čakalne knjige. Za vpis v čakalno knjigo za izvedbo ambulantne fizioterapije na podlagi delovnega naloga, se lahko naročite:

 • Osebno:
  od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro in med 13. in 15. uro, na  recepciji zdravstva v 3. nadstropju Term.
 • Telefonsko:
  od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro in med 13. in 15. uro.
  Tel. številka: 05 692 8062
 • Naročanje po pošti:
  Zahtevek za naročanje pošljite na naslov Istrabenz Turizem d.d., Terme Portorož, Obala 33, 6320 Portorož
 • Naročanje po elektronski pošti:
  na e-naslov: zdravstvo@lifeclass.net

 

O pričetku terapij boste nato obveščeni po telefonu ali v pisni obliki.

Osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki pri pacientu ugotovi utemeljeno potrebo po zdraviliškem zdravljenju, lahko poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku Zavoda. Imenovani zdravnik Zavoda odloča o pravici do zdraviliškega zdravljenja z ODLOČBO, na kateri je opredeljena vrsta standarda in trajanje zdravljenja.

 

Zdraviliško zdravljenje je lahko:

1. stacionarno zdraviliško zdravljenje in traja praviloma 14 dni. V tem primeru odločba vključuje tudi bivanje v hotelu. Izjemoma sme imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija predlagati daljše zdravljenje.

2. ambulantno zdraviliško zdravljenje, ki traja praviloma 10 dni in ne vključuje bivanja v hotelu. V tem primeru lahko bivate v enem izmed naših hotelov (samoplačniško) ali pa prihajate dnevno na zdravljenje z lastnim prevozom.

Več informacij glede pravic do zdraviliškega zdravljenja najdete na tem mestu.

Standardi zdraviliškega zdravljenja

Vodenje čakalne knjige

Obvestilo

Urnik

Kontakt

T: +386 (0) 5 692 80 60

 

Za informacije: 

od ponedeljka do petka med 13. in 15. uro

T: +386 (0) 5 692 80 62

 

Za naročanje:

od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro in med 13. in 15. uro

LifeClass Terme & Wellness
Odpri zemljevid